SEPTEMBER 2014 IN THE GALLERY

IN THE GALLERY Until 20 September 2014

Mildred ‘Elsi’ Eldridge – Paintings, drawings, mural studies, natural history and illustration work by the wife of RS Thomas.

Also, landscape paintings by John Wynn Morris.

 

JUDITH HAY

MEDI 27 – 15 TACHWEDD

Peintiadau sy’n ail-greu a mapio taith gerdded faith o amgylch Bangor. Yn canolbwyntio ar y ddaear ac ar bobl, ac yn cyfuno’r cof, ffotograffiaeth

a darlunio. Mae pob darlun yn dechrau o un safle ac yn datblygu tra byddaf yn darganfod fy ffordd o amgylch cannoedd o ffotograffau bychan. Wrth gofio safleoedd lle safais, y penderfyniadau a wnaed

a’r daith a gymerwyd, mae rhannau yn cael eu huno a’u hail ddyfeisio i greu map dychmygol o siwrne.

JUDITH HAY

SEPTEMBER 27 – 15 NOVEMBER

Paintings which reconstruct and map a long walk around Bangor. Focusing on the ground and people, merging memory, photography and drawing.

Each painting begins from a single point and develops while finding my way around hundreds of small photographs. Remembering places stopped at, decisions made and the route taken, parts are joined and reinvented to create an imaginary map of a journey.

 

CATHRYN GRIFFITH

MEDI 27 – 15 TACHWEDD

Mae’r gwaith yn delio â chyfuniad o broses a chysyniad. Mae amrywiaeth o gyfryngau’n cael eu hychwanegu a’u tynnu i gynrychioli agweddau o atgof, dychymyg a phrofiad, sy’n arwain at nifer naratif amrywiol. Graddiais gyda BA mewn Celf Gain o Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd yn 2007 a Meistr yn y Celfyddydau Cain yn 2010. Mae gen i brofiad o fod yn diwtor Celf a Dylunio mewn Addysg Bellach ac fel Swyddog Prosiect ar brosiect hanes llafar.

CATHRYN GRIFFITH

SEPTEMBER 27 – 15 NOVEMBER

The work deals with a combination of process and concept. A variety of materials are applied and removed to represent aspects of memory, imagination and experience, resulting in an interplay of various narratives. I graduated with a BA in Fine Art from the Cardiff School of Art and Design in 2007 and a Master of Fine Arts in 2010. I have experience as a Further Education Art and Design tutor and as a Project Officer of an oral history project.


The exhibition is open to the public:

  • Tuesday – Friday 12:30 – 4:30
  • Saturday 10:30 – 4:30


Mae’r arddangosfeydd yn agored i’r cyhoedd:

  • dydd Mawrth – ddydd Gwener 12:30 – 4:30
  • dydd Sadwrn 10:30 – 4:30